Boligaksjeselskap

Boligaksjeselskap er et aksjeselskap der aksjene gir rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom – en aksjeleilighet.

Et boligaksjeselskap er et aksjeselskap med samme formål som et borettslag, altså et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Det følger av borettslagsloven § 1-4 at viktige deler av borettslagsloven gjelder for boligaksjeselskaper. Dette gjelder blant annet hele lovens kapittel 5 om andelseierens rett til å bruke en bolig i selskapet.

I dag er det et forbud mot å stifte aksjeselskaper eller allmennaksjeselskaper med samme formål som borettslag. Retten til å bruke en bolig er ikke lenger underlagt husleieloven.

Ved kjøp av aksjer i et boligaksjeselskap, dokumenteres eierskapet ved at du blir notert som aksjeeier i aksjeboken. I aksjeboken føres også panteheftelser.

Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) og Lov om burettslag (borettslagsloven) regulerer rettsforholdene i og for boligaksjeselskaper.

Aktuelle artikler