Nyheter, artikler og aktuell rettspraksis for borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskap

Borettslag

Når du kjøper en bolig i et borettslag, blir du noe som heter andelseier. Det betyr at du eier en andel av borettslaget som gir deg enerett til din egen bolig, samtidig som du har rett til å bruke fellesarealene sammen med de andre beboerne.

Eierseksjonssameie

En seksjonseier i et eierseksjonssameie eier selve bygget og eiendommen sammen med de andre seksjonseierne, og har en eksklusiv bruksrett til sin egen seksjon (eierseksjon), med full faktisk og rettslig råderett over seksjonen. Den delen seksjonseieren har enerett til, kalles bruksenhet.

Boligaksjeselskap

Boligaksjeselskap er et aksjeselskap der aksjene gir rett til å leie en bestemt leilighet i selskapets eiendom (en aksjeleilighet). Et boligaksjeselskap er et aksjeselskap med samme formål som et borettslag, altså et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom (borett).

Brækhus Advokatfirma

Brækhus består av mer enn 60 advokater med spesialisering innenfor de fleste fagområder. Brækhus har et av Norges største og sterkeste juridiske eiendomsmiljøer, og våre advokater har lang erfaring i eiendomsbransjen. Vi bistår i alle aspekter av fast eiendoms rettsforhold, fra eiendomstransaksjoner og utvikling til grunnerverv og skjønn, og boligrett og forvaltning og tvister om rettighetsforhold.