Kjennelse vedrørende legalpant – borettslag

Høyesterett avsa en omstridt kjennelse i 2015 om at felleskostnader påløpt etter beslutning om gjennomføring av tvangsdekning ikke kan kreves dekket innenfor beløpsbegrensningen på 2G. Både boligselskaper og salgsmedhjelpere har reagert  på denne kjennelsen.

Lagmannsretten har nå avsagt en kjennelse der retten under tvil har komme til at kjennelsen fra Høyesterett ikke kunne forstås slik at den tok stilling til dette spørsmålet, og at det da ikke var grunnlag for å fravike den etablerte praksis hvor det innenfor beløpsbegrensningene på 2G også kan kreves dekning for felleskostnader etter at tvangssalg er besluttet.

Rettstilstanden synes nå altså å være at påløpte felleskostnader etter besluttet tvangssalg vil bli dekket. Kjennelsen fremstår hensiktsmessig, og begrenser risikoen betydelig for borettslag. Det antas at det samme vil gjelde også for eierseksjonssameier.