Siste nytt – kortidsutleie

Vi har tidligere skrevet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet før sommeren sendte ut et forslag på høring om blant annet skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven.

Departementet sender denne uken proposisjon til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Forslaget innebærer at:

  • I eierseksjonssameier vil det være tillatt å kortidsutleie sin bolig/seksjon maksimalt 90 dager i året. Årsmøtet gis anledning til stramme inn ved å sette grensen til 60 dager, eller utvide til 120 dager.
  • Det vil bli forbudt med indirekte kjøp av eierseksjoner. Dette forbudet gis for å forhindre uthuling av lovens begrensing om at det kun er tillatt å kjøpe to seksjoner i et sameie.
  • I borettslag vil det bli tillatt med kortidsutleie med inntil 30 dager per år.

Kortidsutleie, typisk via AirBnb, er et tema som opptar mange boligselskaper. Mange vil nok mene at 90 dager i er overkant, men det at denne form for utleie nå forhåpentligvis lovreguleres vil gjøre at styrene har rammer å forholde seg til. Det er videre slik at ren spekulativ hotelldrift ikke vil være tillatt.

Det blir spennende å følge med på om lovendringene vedtas i Stortinget. Vi holder dere oppdatert.