Ny eierseksjonslov – kortidsutleie i eierseksjonssameier

Mange sameier i landets storbyer ventet i spenning på om den nye eierseksjonsloven ville inneholde begrensninger i retten til å bedrive kortidsutleie (airbnb o.l.), og om det ville bli inntatt regler som begrenser muligheten for å oppdele seksjonen (leiligheten) i hybler.

Kortidsutleie (Airbnb), hyblifisering og ervervsbegrensningen ble heftig debattert i Stortinget under behandlingen av den nye loven. Debatten endte med at det ikke ble inntatt noen begrensninger eller endringer i loven. Det vil si at seksjonseier i utgangspunktet står fritt til å leie ut i stort omfang (se egen artikkel om dette temaet), og at man også kan opprette flere hybler i en seksjon.

Regjeringen ble av Stortinget bedt om å fremme lovforslag om disse tre temaene. Det gjenstår dermed å se om det blir innført begrensninger i overskuelig fremtid.