Frifunnet for krav fra borettslag

Aksjeeier/styremedlem i aksjeselskaper ble frifunnet for krav fra borettslag om erstatning etter aksjeloven § 17-1 knyttet til blant annet selskapenes kjøp av borettslagsandeler, endringer av andeler fellesgjeld og manglende betaling av fellesutgifter.

Selskapenes erverv av andeler i 2008 var hjemlet i borettslagsloven § 4-2 annet ledd andre alternativ. Kravene i saken måtte rettes mot selskapene, ikke mot et styremedlem. Styret i borettslaget hadde selv vedtatt eller samtykket i flere av de tiltakene det nå ble krevd erstatning for.