Siste nytt – kortidsutleie

Vi har tidligere skrevet om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet før sommeren sendte ut et forslag på høring om blant annet skjerpet ervervsbegrensning i eierseksjonsloven og regulering av korttidsutleie i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Departementet sender denne uken proposisjon til Stortinget om endringer i eierseksjonsloven og borettslagsloven. Forslaget innebærer at:   I eierseksjonssameier vil det være tillatt å kortidsutleie sin bolig/seksjon maksimalt…

Kurs for boligselskaper – renter og styrearbeid

Sammen med Brækhus Eiendom arrangeres to veldig interessante kurs nå før jul. Den 21. november avholdes kurs om renter- praktisk introduksjon til hvordan Norges Bank styrer pengepolitikken og hvordan dette igjen påvirker markedet. Kursinvitasjoner finner dere her. Kurs_RENTE_21nov2018 Den 24. november avholdes kurs om styrearbeid og styreansvar Kurs_styrearbeid_styreansvar_27nov2018 (002)   Velkommen på kurs!    …

Sameiets adgang til å kreve innflyttingsgebyr

Utgangspunktet etter eierseksjonsloven § 24 første ledd er at den enkelte seksjonseier har fri disposisjonsrett over egen seksjon. Ileggelse av innflyttingsgebyr, enten ved salg eller utleie av seksjonen, utgjør en begrensning i seksjonseiers rettslige rådighet over seksjonen

Dyrehold i boligselskaper

Hvilke muligheter har styret i borettslaget eller sameiet til å forby dyrehold i borettslaget. Det er forutsatt i borettslagsloven § 5-11 fjerde ledd og eierseksjonslovens § 19 sjette ledd at det kan inntas forbud mot dyrehold i vedtektene, men at beboerne likevel kan holde dyr «dersom gode grunner taler for det» og dyreholdet ikke er til «ulempe» for de øvrige brukerne av eiendommen