Ansvar for snø og is på taket

Styret i boligselskapet (eierseksjonsameiet/borettslaget) kan stilles til ansvar dersom det oppstår skader på personer eller eiendeler. Både boligselskapet og styremedlemmene kan bli holdt økonomisk, og i verste tilfelle strafferettslig ansvarlig dersom det skjer en ulykke eller skade som en følge av snø eller is som har falt fra taket. Dersom det er fare for at…

Nye regler om kortidsutleie – vedtatt

I statsråd 10. april 2019 ble lov om endringer i eierseksjonsloven mv. sanksjonert. Loven fastsetter bl.a. rammer for korttidsutleie av boliger i eierseksjonssameier og i borettslag. Lovendringene trer i kraft fra 1.1.20. Korttidsutleie i eierseksjonssameier Eierseksjonsloven § 24 får et nytt syvende ledd, hvor det fremgår at korttidsutleie av hele boligseksjonen i mer enn 90…

Sameiets adgang til å kreve innflyttingsgebyr

Utgangspunktet etter eierseksjonsloven § 24 første ledd er at den enkelte seksjonseier har fri disposisjonsrett over egen seksjon. Ileggelse av innflyttingsgebyr, enten ved salg eller utleie av seksjonen, utgjør en begrensning i seksjonseiers rettslige rådighet over seksjonen