Utleie – Airbnb

Går det en grense for omfanget av kortidsutleie?