Adgangen til å reise søksmål for eiere i ulike boligformer

Søksmålskompetanse og partsevne i boligselskaper