Styreansvar

Kan styremedlemmer gjøres personlig ansvarlig?