Stikkord: Legalpant

Kjennelse vedrørende legalpant – borettslag

Høyesterett avsa en omstridt kjennelse i 2015 om at felleskostnader påløpt etter beslutning om gjennomføring av tvangsdekning ikke kan kreves dekket innenfor beløpsbegrensningen på 2G. Både boligselskaper og salgsmedhjelpere har reagert  på denne kjennelsen. Lagmannsretten har nå avsagt en kjennelse der retten under tvil har komme til at kjennelsen fra Høyesterett ikke kunne forstås slik at den tok stilling…