Borettslag kjent erstatningsansvarlig i lagmannsretten

Et borettslag ble kjent erstatningsansvarlig for manglende oppfyllelse av vedlikeholdsplikten