Kontakt oss

Om nettsiden:

Nettsiden skal være et verktøy for styremedlemmer i boligselskaper, og andre med interesse for juss i boligselskaper.

Advokater og advokatfullmektiger fra Brækhus Advokatfirma DA vil løpende publisere aktuelle og praktiske artikler innenfor fagfeltet. Videre vil nyere rettspraksis av interesse bli lagt ut og kommentert av advokat Engelstad.

Om Brækhus Advokatfirma DA

Brækhus Advokatfirma DA består av mer enn 60 advokater med spesialisering innenfor de fleste fagområder. Avdelingen Eiendom og Entreprise består av ca. 20 advokater og advokatfullmektiger. Advokat Engelstad og advokat Espenes, som begge er blant landets ledende advokater innen boligrett, er tilknyttet denne avdelingen.

Advokat Engelstad har omfattende erfaring med boligrett. Engelstad gir løpende juridisk veiledning til styremedlemmer i boligselskaper, i tillegg til at han jevnlig prosederer saker i retten på vegne av boligselskaper over hele landet. Engelstad har også flere styreverv i boligselskaper.

Advokat Espenes har lang erfaring med boligrett, både som advokat og eiendomsmegler og som styreleder og forvalter av boligselskap og kombinerte bolig- og næringseiendommer. Espenes har prosedyreerfaring med mangelsaker ved kjøp, salg og utleie, megleransvar, skjønnssaker, entreprise/håndverksjus, oppsigelse i utleie mv. Espenes har også arbeidet mye med boligutvikling, herunder stiftelse av nye boligselskap og etablering av ordinær drift i boligselskaper