Eiendomsforvalter Kim Martinsen gir i denne videoen en enkel innføring i regnskap og budsjett for boligselskaper.