Eierseksjonssameie er eiendomsform hvor du som seksjonseier har en sameieandel med enerett til en eierseksjon, mens det øvrige er i sameie mellom eierne. Hver selveierenhet kalles en eierseksjon, resten kalles fellesareal. Andre navn på eierseksjoner benyttes også, for eksempel selveierleiligheter.

Lov om eiereseksjoner regulerer rettsforholdene  for eierseksjonssameier.

Våre advokater har bistått mange klienter innen boligsameie og eierseksjonssameie.