Forbud mot erverv av mer enn to boligseksjoner

Eierseksjonsloven § 23 oppstiller et forbud mot å erverve (direkte [...]