Frifunnet for krav fra borettslag

Aksjeeier/styremedlem i aksjeselskaper ble frifunnet for krav fra borettslag om [...]