Ansvar for snø og is på taket

Styret i boligselskapet (eierseksjonsameiet/borettslaget) kan stilles til ansvar dersom det oppstår skader på personer eller eiendeler. Både boligselskapet og styremedlemmene kan bli holdt økonomisk, og i verste tilfelle strafferettslig ansvarlig dersom det skjer en ulykke eller skade som en følge av snø eller is som har falt fra taket.

Dersom det er fare for at snø og is vil falle ned fra taket, må boligselskapet ved styret sørge for at forbipasserende er varslet om faren, typisk ved skilting. Det følger av politivedtektene at snø/is må fjernes innen 7 dager. Det er altså ikke tilstrekkelig at det skiltes.

Det er avgjørende at styret har internkontroll-rutiner som påser at inspeksjonsplikten er oppfylt. I større boligselskaper er dette noe som typisk delegeres til vaktmester. Takene må inspiseres regelmessig, og det må foreligge rutiner om hvordan plutselig snøfall eller store temperatursvingninger håndteres.

Det ligger innenfor boligselskapets alminnelig vedlikeholdsplikt å påse at takene har snøfangere eller andre nødvendige installasjoner for å minimere risikoen.

– Advokat Christian Engelstad